EU-parlamentet kräver modernisering av offentlig upphandling

EU-parlamentet ställde sig idag bakom en resolution som öppnar för en mer miljöanpassad upphandling. Det är inte längre lägsta pris som ska vara viktigast utan att få valuta för pengarna på längre sikt, menar parlamentarikerna.

- Det är ett stort steg åt rätt håll, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

 

Lagen om offentlig upphandling i Sverige som bygger på EU:s direktiv upplevs av både upphandlare och anbudsgivare som krånglig och likadant är det i alla EU-länder. Vid årsskiftet väntas kommissionen komma med ett nytt lagstiftningspaket för att modernisera lagarna.

Parlamentet säger sin mening inför det väntade lagförslaget och uttalar sig för en tydligare lag, mindre krångel och mer långsiktigt hållbar upphandling.

Ansvarig rapportör är Heide Rühle från gröna gruppen.

- Parlamentet har ställt sig bakom att även sättet en vara eller tjänst produceras på, kan tas med som krav i upphandlingen. Det ger möjlighet att ställa krav på långtgående miljömässig och social hållbarhet, säger hon.

I Sverige pågår just nu flera rättsliga processer där kommuner ställt krav på djurvälfärd när de handlat upp kött.

- Parlamentet har tröttnat på att kommuner inte får eller vågar upphandla det som gynnar människor och miljö på lång sikt och försvarar entydigt rätten att ta hänsyn t ex till djurskydd och etik säger Carl Schlyter.

För mer information:

Carl Schlyter 070 238 25 15

Marita Pahlén, pressekreterare 070 6750373

Fotnot:

Vid Miljöpartiets Kommun- och landstingsdagar i Västerås medverkar Heide Rühle och Carl Schlyter vid ett seminarium om offentlig upphandling den 29 oktober. Mer info www.mp.se/kommundagar

 

 

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera