EU-parlamentet kräver sanktioner efter gripandet av Aleksej Navalnyj. Alice Bah Kuhnke: “Han måste omedelbart släppas på fri fot”

Report this content

Idag, torsdag den 21:a januari har EU-parlamentet röstat igenom en resolution om gripandet av Aleksej Navalnyj.

 Resolutionen fördömer kraftfullt gripandet av Navalnyj och kräver att EU inför riktade sanktioner mot ryska oligarker för att ytterligare pressa på för hans frigivning. Samtidigt kräver resolutionen att byggnationen av Nord Stream 2 omedelbart ska stoppas för att minska vårt beroende av rysk energi. 

Resolutionen sammanfattas kort nedan.

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar: 

- Aleksej Navalnyj måste omedelbart och villkorslöst släppas på fri fot. EU:s utrikeschef måste, tillsammans med EU:s medlemsländer omedelbart införa sanktioner mot personer i president Putins inre krets för att ytterligare pressa på för Navalnyjs frigivning, säger Alice Bah Kuhnke. 

- Förtrycket av oliktänkande i Ryssland har pågått under alltför lång tid. Situationen för civilsamhället, journalister, hbtqi-personer, försvarare av mänskliga rättigheter och andra aktivister förvärras hela tiden. När det ryska folket i helgen tar till gatorna för att demonstrera för Navalnyjs frigivning måste regimen respektera demonstrationsfriheten. Ryssland har omvärldens ögon på sig, säger Alice Bah Kuhnke.

- EU:s medlemsländer måste omedelbart stoppa bygget av Nord Stream 2 för att göra oss mindre beroende av rysk energi. Vi behöver även se över liknande projekt som stöttar regimer där korruption eller brott mot mänskliga rättigheter är ett fundament för ett odemokratiskt maktutövande, säger Alice Bah Kuhnke

Resolutionen, som röstades igenom med röstsiffrorna 581+/50-/44ab, sammanfattas kortfattat nedan:

 
  • EU-parlamentet kräver att Aleksej Navalnyj omedelbart och villkorslöst friges och fördömer med kraft hans gripande. 

  • EU-parlamentet kräver att EU omedelbart sätter stopp för slutförandet av Nord Stream 2.
  • EU-parlamentet uppmanar med eftertryck rådet att införa sanktioner mot ryska oligarker med anknytning till regimen och mot personer i president Putins inre krets samt propagandamakare som är aktiva i medier, som äger tillgångar i Europeiska unionen och fritt kan resa till medlemsstaterna. Parlamentet anser att dessa sanktioner också bör utvidgas till att omfatta deras närmaste familjemedlemmar. Parlamentet vidhåller att Europeiska unionen inte längre bör vara en plats som där ryska förmögenheter av otydligt ursprung är välkomna.
  • EU-parlamentet uppmanar den Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att fortsätta med en noggrann övervakning av människorättssituationen i Ryssland och uppmanar EU-delegationen i Ryssland och medlemsstaternas ambassader att fortsätta följa domstolsmål med civilsamhällesorganisationer, oppositionspolitiker och aktivister, inbegripet fallet Aleksej Navalnyj. 
  • EU-parlamentet anser att den ryska regimen, genom mordförsöket på Aleksej Navalnyj och att han omedelbart greps när han återvände, avslöjar sitt förakt för folket, är skoningslös i sina försök att behålla makten och berövar folket alla möjligheter till demokrati och frihet.
  • EU-parlamentet uttrycker sin solidaritet med de demokratiska krafterna i Ryssland, som engagerar sig för ett öppet och fritt samhälle.
  • EU-parlamentet fördömer Ryska federationens upprepade användning av kemiska nervgifter mot ryska medborgare och påminner om att användningen av kemiska vapen under alla omständigheter utgör ett förkastligt brott enligt folkrätten, särskilt enligt konventionen om kemiska vapen.
Resolutionen i sin helhet:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0090_SV.pdf

Kontakt:
Joakim Söder
Pressekreterare 
Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet
+46-737 86 29 13
joakim.soder@mp.se