EU-parlamentet röstade ja till kontroversiellt CETA-avtal

I dag röstade EU-parlamentet ja till det kontroversiella CETA-avtalet med Kanada. Avtalet kommer inom kort att börja gälla provisoriskt medan ratificering på nationell nivå tar vid. Miljöpartiets fyra EU-parlamentariker Max Andersson, Bodil Valero, Linnéa Engström och Jakop Dalunde beklagar resultatet av dagens omröstning.

- Tyvärr har EU-parlamentet i dag accepterat ett avtal som kan få omfattande negativa effekter för klimat- och miljöarbetet framöver. Det är ett historiskt dåligt beslut, säger Max Andersson.

Ratificeringen fortsätter nu i medlemsstaternas parlament, samtidigt som Belgien förväntas skicka avtalet till EU-domstolen för att reda ut frågetecken kring huruvida det är förenligt med EU-rätten.

- Dagens resultat är givetvis ett bakslag, men än är kampen inte över. Det finns fortfarande möjligheter att stoppa CETA på medlemsstatsnivå eller i EU-domstolen. Vårt arbete för rättvisa handelsavtal som främjar klimat och miljö fortsätter, säger Max Andersson.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Taggar:

Prenumerera