EU-parlamentet röstar för energieffektiva byggnader

Report this content

EU:s medlemsländer måste i framtiden ta fram långsiktiga strategier för att skapa mer energieffektiva byggnader. Detta efter att EU-parlamentet idag röstat för EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Syftet med direktivet är att minska koldioxidutsläppen från byggnader fram till 2050. Byggnader står idag för 40% av energikonsumtionen och 36% av växthusgasutsläppen i EU.

– För att minska utsläppen är energieffektivisering minst lika viktigt som förnybar energi. Det blir inga utsläpp från den energi vi aldrig använder. Jag är väldigt glad att vi lyckats få parlamentet att rösta i en grön riktning i den här frågan, säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Idag är cirka 35% av EU:s byggnader över 50 år gamla. De saknar ofta tillräcklig isolering och byggnaderna värms upp med omoderna metoder. Genom långsiktiga renoveringsmetoder vill parlamentet minska energianvändningen, särskilt för de sämst rustade byggnaderna. Parlamentet hoppas att med förslaget både minska utsläppen av växthusgaser och ge EU-medborgarna billigare elräkningar.  

Direktivet innehåller även ett förslag om förbättrad elektromobiltet. Direktivet föreskriver bland annat att parkeringsplatser i nya bostadshus måste tillhandahålla möjlighet till att ladda eldrivna fordon.

– Det är bra att parlamentet tar ställning för att bygga ut laddningsinfrastrukturen. Det är ett viktigt steg i den omställning vi har framför oss för att nå upp till EU:s klimatmål. Detta gör det lättare för människor att göra rätt val , säger Jakop Dalunde (MP).

Henrik Ljung

Pressekreterare, 073-8162528

Media

Media