EU-parlamentet säger ja till starkare skydd för demokrati och mänskliga rättigheter

"Auktoritära krafter i Europa ska motas tillbaka"

Europaparlamentet röstade under onsdagen för programmet för rättigheter och värden, ett nytt EU-program vars pengar exklusivt ska gå till arbete med demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter inom EU. I programmet ingår  EU:s första stödprogram riktat till civilsamhället för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i unionen.

– Det är glädjande att vi äntligen tar kraftfulla steg mot att kunna skydda europeisk demokrati och motverka den auktoritära utvecklingen, säger Bodil Valero (MP) som har tagit initiativ till programmet och förhandlat för EU-parlamentets räkning.  

Dagens beslut innebär att upp till 1,8 miljarder euro kan öronmärkas till arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i EU:s medlemsländer, inklusive medel till civilsamhället. Bodil Valero har som huvudförhandlare stridit hårt för att demokrati och rättssäkerhet ska pekas ut som huvudmålen för stödprogrammet.

-  Vi kan inte kompromissa med mänskliga rättigheter, säger Valero.

I flera EU-länder är auktoritära krafter på stark frammarsch, samtidigt som utrymmet för civilsamhället krymper.

– Det är tydligt att EU behöver kraftigare verktyg för att agera mot antidemokratiska krafter i unionen. Målet med stödprogrammet är just detta. När EU spänner musklerna och satsar på  demokratin kan auktoritära krafter motas tillbaka, säger Bodil Valero.

 

Bakgrundsfakta

 

Vad är programmet för rättigheter och värden?

Programmet för rättigheter och värden är ett stödprogram för demokratiarbete i EU inklusive europeiska civilsamhällesorganisationer inom ramen för EU:s långtidsbudget 2021-2027.  Programmet omfattar Union Values Strand (ny), Equality, rights and Gender Equality Strand, Citizens Engagement and Participation Strand och Daphne Strand.

Förslaget är ett betänkande om förslag till förordning enligt ordinarie förfarande.

 

Vad är det som hänt?

Efter att trilogen med EU:s lagstiftande institutioner avslutades i början av mars har EU-parlamentet nu röstat om det framförhandlade förslaget.

 

Vad händer efter omröstningen?

Nu stängs den första läsningen och den totala budgeten för programmet fastställs i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021-2027.

 

Vilka var de viktigaste gröna segrarna?

 

1.       En utökad omfattning av ändamålet:

Gröna gruppen har fått igenom att demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget ska inkluderas i programmets mål samt att pengar ska kunna gå direkt till civilsamhället.

 

2.       Ökad budget:

Eftersom civilsamhället har efterfrågat kraftigt ökade resurser och de gröna vill stötta europeiska organisationer har gröna gruppen drivit igenom en rejäl ökning av budgeten för programmet till totalt 1,8 miljarder euro i jämförelse med kommissionens förslag på 642 miljoner euro. Ökningen är avgörande för att skydda och stärka EU: s värderingar, särskilt för att skydda och främja demokrati och rättsstatsprincipen, främja jämställdhet, jämställdhet, rättigheter, icke-diskriminering och främja integrering av jämställdhetsperspektiv, öka medvetenheten hos medborgarna om Unionens betydelse och främja yttrandefrihet, medborgerligt engagemang och att bekämpa våld och könsbaserat våld.

  

3.       Förenklad tillgång till finansiering:

Lättare tillgång till finansiering är ett av huvudmålen med programmet för gröna gruppen. Förslaget innehåller hänvisningar till förenklade kostnadsalternativ, snabba och flexibla bidragsförfaranden och användarvänliga applikationer, så att civilsamhället snabbt kan få stöd när den demokratiska situationen försämras.

 

Miljöpartiets debattartiklar inför voteringen:

https://www.etc.se/debatt/dags-eu-att-skydda-demokratin

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/QogJxR/dra-in-eu-bidragen-till-odemokratiska-lander?fbclid=IwAR2RY-g9Xzzt5as43kn7hGc_3ditndWLUId_OkP0TJSxI5V_XhczFol8Kvo

 

Förslaget: http://media.bodilvalero.eu/2019/04/Council-document-common-understanding-Rights-and-Values.pdf

 

Kontakt:

Hedda Berkesand, Pressekreterare för Miljöpartiet i EU-parlamentet

hedda.berkesand@mp.se, +46723941360

Prenumerera

Media

Media