”EU-parlamentet skickar en tydlig signal att fossilindustrin kan hälsa hem”

– Nu skickar EU-parlamentet en tydlig signal att fossilindustrin kan hälsa hem. Det ska inte gå att låtsas som att en investering är grön om den inte är det.
Så kommenterar EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) att EU-parlamentet idag tog ställning för lagstiftning för vad som ska klassas som gröna investeringar.

Det handlar om att EU ska inrätta av en ram för vad som ska räknas som gröna investeringar. Gemensamma regler för hela EU kommer att underlätta för investerare som vill satsa sitt kapital på den gröna omställningen. Med dagens beslut säger EU-parlamentet att kol och kärnkraft inte ska räknas som gröna investeringar.

– Det ska vara enkelt att veta vad som är en grön investering på riktigt. På det sättet underlättar vi att pengar kanaliseras åt rätt håll vilket behövs för att klara av den omställning som måste göras, säger Linnéa Engström.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera