EU-parlamentet stoppade kryphål för el-fiske

Idag stoppade EU-parlamentet ett försök från EU-kommissionen att möjliggöra el-fiske i Nordsjön genom ett kryphål i lagstiftningen.
– EU-parlamentet sade nej till el-fiske redan i januari eftersom vi vet för lite om hur el-fiske påverkar marina ekosystem. Nu försökte kommissionen komma med skrivningar som öppnar upp för el-fiske trots allt, säger Linnéa Engström (MP), EU-parlamentariker och vice ordförande i fiskeriutskottet.

I januari röstade EU-parlamentet för ett totalförbud mot elektriskt fiske inom EU. Trots det antog kommissionen en så kallad delegerad akt angående vissa områden i Nordsjön - med otydliga definitioner som inte utesluter el-fiske.

– Kommissionen går direkt emot EU-parlamentets vilja och spelar ett orent spel när man försöker smyga igenom el-fiske med hjälp av otydliga skrivningar, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

Genom en delegerad akt kan EU-parlamentet och ministerrådet ge kommissionen befogenhet att själv fatta beslut i vissa frågor så länge beslutet inte ändrar väsentliga delar av grundrättsakten. Parlamentet och rådet har rätt att ändra eller dra tillbaka en sådan delegerad akt, vilket skedde idag.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera