EU-parlamentet tar ambitiösa steg för att skydda Arktis

I dag röstade EU-parlamentet för en rapport om EU:s Arktispolitik. Ledamöterna betonar bland annat vikten av internationellt samarbete för att skydda den känsliga miljön i Arktis och för att området ska förbli geopolitiskt spänningsfritt. Dessutom ställde sig parlamentet bakom ett förbud mot utvinning av olja i de isiga arktiska vattnen inom EU och EES och upprättandet av ett marint skyddsområde med totalförbud för utvinning av naturresurser i stora delar av de internationella vattnen runt Nordpolen. Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero och Linnéa Engström välkomnar dagens omröstning.

– Den globala uppvärmningen och issmältningen i Arktis utgör en potentiell klimatkatastrof. Det är väldigt viktigt att sätta stopp för oljeborrning i de isiga arktiska vattnen, eftersom det är de här vattnen som först blir tillgängliga för oljeborrning när isarna smälter, säger Bodil Valero, som sitter i EU-parlamentets utrikesutskott.

– Jag är väldigt glad att parlamentet ställde sig bakom mitt förslag om att stoppa all utvinning av naturresurser i stora delar av de internationella vattnen runt Nordpolen. Om vi ska nå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders temperaturhöjning måste vi sätta stopp för utvinningen av fossila bränslen, säger Linnéa Engström, som sitter i EU-parlamentets miljö- samt fiskeutskott.

Även andra naturresurser som fisk blir tillgängliga när isarna smälter. Och kampen om resurser riskerar att öka de militära spänningarna i området.

– Vi gröna vill att Arktis blir en zon fredad från all militär verksamhet till förmån för fredliga och vetenskapliga aktiviteter, precis som man har gjort i Antarktis, säger Bodil Valero.

– Det är väldigt glädjande att EU-parlamentet ställer sig bakom ett stopp för storskaligt industriellt fiske och bottentrålning i tidigare ofiskade områden samt ett förbud mot fiske på bestånd utan vetenskapligt satta kvoter, säger Linnéa Engström.

EU-parlamentet uppmanar nu EU-kommissionen att ta fram en strategi och en konkret handlingsplan över EU:s agerande i Arktis.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Prenumerera