EU-parlamentet vill ha klimaträttvisa

Idag antog EU-parlamentet det första initiativbetänkandet någonsin om klimaträttvisa med fokus på jämställdhet och klimatflyktingar.
– Det är en stor seger att EU-parlamentet nu ställt sig bakom kampen för en feministisk klimatagenda, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) som varit ansvarig för betänkandet.

EU-parlamentet uppmanar EU-kommissionen och medlemsstaterna att se på klimatförändringarna - och på frågan om klimatflyktingar - ur ett jämställdhetsperspektiv.

FN har visat att kvinnors och barns risk att dö vid klimatkatastrofer är 14 gånger större än mäns. Av världens fattigaste 1,3 miljarder människor, är 70 procent kvinnor som lever i områden som drabbas hårdast av klimatförändringarna. I och med godkännandet av Engström-rapporten slår parlamentet fast att klimatförändringarna drabbar kvinnor på ett oproportionerligt sätt.

– Könsmaktsordningen förstärks i klimatförändringarnas spår. Kvinnor exkluderas ofta från ”gröna” projekt och kapital bara för att de är kvinnor. Men det är viktigt att komma ihåg att kvinnor inte bara är utsatta. I lokalsamhället är det ofta kvinnorna som har praktiska kunskaper om till exempel jordbruk, skogsbruk och fiske. Därför är kvinnor viktiga aktörer när det gäller att hantera klimatutmaningarna, säger Linnéa Engström.

Det är viktigt att säkra kvinnors rättigheter, representation och resurser, de så kallade ”3 r:en” också i Parisavtalet. En särskild handlingsplan för jämställdhet antogs nyligen vid COP 23 som hölls i Bonn.

– EU ska stå för mänskliga rättigheter och jämställdhet i sin externa politik. Därför måste EU se till att klimatavtalets handlingsplan för jämställdhet får verkliga resurser och tydliga mål, säger Linnéa Engström.

Med dagens beslut uppmanar parlamentet också EU att vidta åtgärder för att skapa en starkare rättslig ram för klimatflyktingar, både på FN-nivå och inom EU.

– Vi kan inte ducka för frågan om klimatflyktingar. Folk flyr från klimateffekter redan nu, och runt 2050 menar FN att världen kan ha 200 miljoner människor som drivits från sina hem på grund av klimatförändringar. Vi måste göra allt vi kan för att hantera det här både nu och i framtiden, säger Linnéa Engström

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera