EU-parlamentet vill skärpa kraven för skiffergasbrytning

EU-parlamentet har idag uttalat sig för tuffare regler när det gäller utvinning av skiffergas. I Sverige vill gruvbolag provborra för skiffergasutvinning bl a i Östergötland och på Öland och Gotland.

-          Det är en alltigenom dålig idé som skadar både den lokala miljön, grundvattnet och klimatet, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Rapporten om skiffergas som parlamentet röstat om idag uppmanar till försiktighet, stopp för utvinning i känsliga områden och kräver en hårdare lagstiftning.

Framförallt är det den metod som används, s k fracking, som allvarligt skadar miljön genom att man använder giftiga kemikalier i processen och slösar bort enorma mängder vatten.

De Gröna menar att det redan finns tillräckliga bevis för att förbjuda fracking, men fick inte med sig parlamentet i krav på moratorium.

-          Det är ett uttryck för den ultimata girigheten att använda en farlig teknik för att pressa ur de sista dropparna gas tusen meter ner i jorden, säger Carl Schlyter. Det är vansinne att satsa på detta, när det är så att vi av klimatskäl inte kan använda oss av de fossilbränsleresurser som redan är upptäckta, utan att åstadkomma en katastrof.

-          I Skåne satte ett folkligt motstånd stopp för vidare provborrningar och jag hoppas att motståndet växer i Sverige, när man får kännedom om gruvbolagens planer och miljökonsekvenserna av skiffergasutvinning, säger Carl Schlyter.

För mer information:

Carl Schlyter 070 238 25 15

Marita Pahlén, pressekreterare 070 675 03 73

Prenumerera