EU-utskott tog ställning för klimaträttvisa

– EU och medlemsstaterna måste ta frågan om klimatflyktingar på allvar och arbeta för en jämställd klimatagenda. Det säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) vars betänkande om klimaträttvisa klubbades av EU-parlamentets jämställdhetsutskott idag.

Runt 2050 menar FN att världen kan ha 200 miljoner människor som drivits från sina hem på grund av klimatförändringar. FN har visat att kvinnors och barns utsatthet vid klimatkatastrofer är 14 gånger större än mäns. 66 procent av världens 1,4 miljarder mest fattiga människor är kvinnor som lever i länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Klimatfrågan förstärker könsmaktsordningens negativa effekter på samhällens utveckling.

– I lokalsamhället är det ofta kvinnorna som har praktiska kunskaper om till exempel jordbruk, skogsbruk och fiske. Det är viktigt att komma ihåg att kvinnor inte bara är utsatta. I länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna kan kvinnor vara viktiga aktörer när det gäller att hantera klimatutmaningarna, säger Linnéa Engström.

I betänkandet varnar Linnéa Engström för att alla referenser i Parisavtalet som handlar om att jämställdhetsanpassa klimatstrategier i princip är frivilliga. Jämställdhetsperspektivet lyser med sin frånvaro i de olika processerna och förhandlingarna.

– Det är ett allvarligt misstag. Vi måste säkra kvinnors rättigheter, representation och resurser, de så kallade ”tre r:en” i Parisatavtalet. Utan jämställdhet kan vi glömma klimatet, säger Linnéa Engström.

Betänkandet går nu vidare för behandling i plenum. Det sker troligtvis i början av nästa år.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera