Europaparlamentet kräver åtgärder mot "bi-döden"

Report this content

EU-parlamentet motsatte sig igår EU-kommissionens förslag om att ändra bedömningen av bekämpningsmedel som skadar bin. Motståndet leddes av den gröna partigruppen. EU-parlamentet stoppar förslaget eftersom EU-kommissionen misslyckats med att ta tillräcklig hänsyn till så kallad ”hög kronisk giftighet” hos bekämpningsmedel. Att undvika långvarig exponering för gifter i bekämpningsmedel är av avgörande betydelse för att rädda våra bin.

Genom att inte ta upp frågan om kronisk giftighet i det europeiska utvärderingssystemet för bekämpningsmedel bryter EU-kommissionen mot målet med bekämpningsmedelförordningen, att säkerställa en hög skyddsnivå för djurhälsa och miljö.

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och ledamot i jordbruksutskottet kommenterar:

"Parlamentets ställningstagande skickar en stark signal till kommissionen och kräver en ny text som fullt ut genomför befintliga vetenskapliga riktlinjer. Bipopulationer lider överallt till stor del på grund av användningen av bekämpningsmedel, med stora konsekvenser för våra ekosystem och livsmedelsförsörjning.”

"Bin kommer ofta i kontakt med små mängder bekämpningsmedel under en lång tidsperiod och det är där det verkliga problemet ligger. Därför måste den långvariga exponeringen ingå i bedömningen av olika bekämpningsmedel."

Mer:

Enligt bekämpningsmedelsförordningen ska verksamma ämnen i bekämpningsmedel inte godkännas om de har oacceptabla akuta eller kroniska effekter på koloniens överlevnad och utveckling av honungsbin. Under 2013 antog EFSA motsvarande Bee Guidance, en vetenskaplig manual som föreskriver hur ett bekämpningsmedels effekter på bin ska testas. Resultaten avgör om och under vilka förhållanden ett bekämpningsmedel kan släppas ut på den europeiska marknaden. Avsaknaden av hänvisning till hög kronisk giftighet i kommissionens förslag undergräver syftet med bekämpningsmedelförordningen (1107/2009) att uppnå en hög skyddsnivå för djurhälsa och miljö. Invändningen godkändes av 533 för, 67 emot och 100 nedlagda röster. 

Läs mer:

https://www.greens-efa.eu/en/article/news/protection-of-bees-against-harmful-pesticides/

Kontakt:

Pressekreterare för Miljöpartiet i EU-parlamentet

 0032 479 16 24 08

 henrik.ljung@mp.se

Media

Media