”Fiske utanför Västsahara är piratverksamhet”

Idag har EU-domstolen slagit fast att EU:s fiskeriavtal med Marocko inte gäller i Västsahara eftersom det skulle strida mot folkrätten.
– Domen visar att det fiske som trots allt sker utanför Västsaharas kust just nu är piratverksamhet. EU ska inte handla med stulen fisk, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP), vice ordförande för fiskeriutskottet.

Enligt Linnéa Engström var domen väntad.

– EU har inte tagit sitt ansvar för folkrätten. Folket i Västsahara måste själva få bestämma över sina naturtillgångar, säger Linnéa Engström och fortsätter:

– Nu blir det intressant att se om kommissionen försöker gå förbi sin egen domstol. Marocko anses vara en viktig allierad geopolitiskt, som en buffertzon mot migranter, säger Linnéa Engström.

Hon har tillsammans med kollegan Bodil Valero (MP) följt Västsaharafrågan länge.

– Det här är ett stort nederlag för EU och dess agerande i Västsaharafrågan. EU måste börja om med en helt ny politik för Västsahara, som erkänner västsahariernas rätt till självbestämmande, säger Bodil Valero.

Det nuvarande fiskeriavtalet trädde i kraft 2014. Enligt avtalet betalar EU 30 miljoner euro per år till Marocko för rätten för EU-båtar att fiska i landets vatten. Dock kommer 91,5 procent av fiskefångsten från det ockuperade Västsaharas vatten. Avtalet går ut i juli i år och nyligen inleddes processen med att omförhandla avtalet.

– Om EU sluter fiskeriavtal med Marocko så ska det vara för fiske i Marockos vatten, inte i Västsaharas vatten, säger Linnéa Engström.

Bodil Valero fortsätter:

– Däremot får EU-kommissionen gärna förhandla med Västsaharas av FN erkända representanter  om de ska ingå i dessa avtal, eller andra avtal med EU, säger Bodil Valero. 

Linnéa Engström övertygade idag EU-parlamentets fiskeriutskott att - förutom Marocko - också bjuda in representanter för Västsaharas av FN erkända representanter, Front Polisario, till utskottet för diskussioner om fiskeriavtalet.

Länk till EU-domstolens pressmeddelande: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180021en.pdf

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera