Fortsatt fördel för smutsiga bränslen, när EU-parlamentet ger vika för bil-lobbyn

– Jag beklagar att EU-parlamentet idag inte tog chansen att minska koldioxidutsläppen, nu finns risken att vi inte får förbättringar före 2025 säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

I ett nytt direktiv för energiskatt fanns flera goda förslag som röstades ner idag: till exempel att det skatten ska vara neutral och enbart bygga på ett bränsles miljöpåverkan och därmed sätta stopp för den skatterabatt många länder ger dieseln.

– Det är också beklagligt att parlamentet inte vill börja beskatta bränsle för flyg och fartyg. Dagens undantag gynnar miljöskadliga flygresor och bidrar dessutom till överfiske, eftersom det gör det möjligt att ligga ute till havs längre när fiskbestånden sviktar. Om man hade betalat de verkliga kostnaderna hade det varit för dyrt att fiska som man gör nu, säger EU-parlamentariker Isabella Lövin.

Före dagens omröstning har bland annat den tyska bilindustrin lobbat hårt för att behålla lägre dieselskatter, något som påverkade omröstningen.

– Sveriges regering måste nu agera i ministerrådet för att stödja höjda miniminivåer i EU och sätta stopp för dieselturismen, säger Carl Schlyter.

Mer information:
Marita Pahlén, pressekreterare för Carl Schlyter, 070 675 03 73
Axel Naver, pressekreterare för Isabella Lövin, +32 491 73 95 56


Prenumerera