Framgång för demokrati och öppenhet i EU - nu stärker vi skyddet för visselblåsare

– Vi är stolta över en överenskommelse som gör det lättare att våga larma om brott och felaktigheter, säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, om att EU-parlamentet idag fattade det sista beslutet om ett bättre skydd för visselblåsare i hela EU.

Visselblåsare har legat bakom några av vår tids stora avslöjanden om korruption, skattefusk, massövervakning och miljöbrott. Tyvärr har personer som larmat ibland gjort det med en stor personlig kostnad. De har drabbats av konsekvenser som uppsägning, isolering, och förföljelse.

Miljöpartiet och Gröna gruppen har länge kämpat för ett heltäckande skydd för visselblåsare som underlättar för personer att larma om brott eller oegentligheter. Med den nya lagstiftningen kommer det bli enklare att larma, och finnas ett bättre stöd och skydd för de som gör det. Det kommer samtidigt att införas sanktioner mot de som försöker straffa eller tysta visselblåsare.

– Det är mycket glädjande att se vårt hårda arbete ge resultat. Tack vare ett gott samarbete mellan politiker, civilsamhälle och fackförbund har vi tillsammans kunnat åstadkomma stora förändringar för visselblåsare i hela EU, kommenterar EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

Länge kvarstod viktiga nyckelfrågor i förhandlingarna, som den om rapporteringskanaler - på vilket sätt en person får larma. Kommissionen och rådet föredrog en strikt hierarki där visselblåsaren i första hand skulle larma internt, medan EU-parlamentet och många civilsamhällesorganisationer förespråkat fria rapporteringskanaler.

– Vi hade föredragit att visselblåsaren själv ska få avgöra vilken kanal som är lämpligast att larma genom, men anser ändå att det blev en bra kompromiss.  Visselblåsare ska i första hand larma internt eller till berörd myndighet, men kan rapportera direkt till media då det finns fara för allmänintresset, eller risk att bevis förstörs, säger Jakop Dalunde.

 Visselblåsarskyddet i Sverige kommer också att stärkas. Utöver meddelarskyddet som är en del av grundlagen har vi en visselblåsarlag från 2016.

– Sverige har redan ett skydd för visselblåsare, och med den nya EU-lagstiftningen kommer vi se förbättringar också på hemmaplan. Men framförallt förbättras situationen i många EU-länder som idag har inget eller väldigt begränsat skydd. Det är mycket glädjande att situationen för EU:s 500 miljoner invånare nu förbättras, menar Bodil Valero, EU-parlamentariker Miljöpartiet.

Efter omröstningen ska direktivet transponeras i medlemsländerna. Då det är ett minimumdirektiv kan Sverige gå längre i omfattningen om vi vill.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera