Gröna vill se Ska Keller som EU-parlamentets talman

I dag nominerade den gröna partigruppen i Europaparlamentet sitt språkrör Ska Keller som kandidat till att bli Europaparlamentets talman. Omröstningen kommer att äga rum på onsdagen. Den gröna partigruppen ifrågasätter den pågående processen där EU:s toppjobb ska fördelas. Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke är bland annat kritisk mot försöken från EU:s medlemsstater att sinsemellan göra upp om vem som ska bli Europaparlamentets talman:  

”Det ska inte vara medlemsstaternas regeringar som beslutar om vem som ska bli Europaparlamentets talman. Det är upp till vårt folkvalda parlament och ingen annan att besluta om. Vi nominerar nu Ska Keller för att det ska finnas en slagkraftig motkandidat till de partigrupper som tydligt vill ta steg för att avskaffa Europaparlamentets självbestämmande.”  

”Det ökade valdeltagandet i Europaparlamentsvalet visar att medborgarna vill ha mer inflytande över de beslut som tas i Bryssel. Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda organ. Dess roll gentemot kommissionens och ministerrådet måste stärkas, om vi ska kunna stärka demokratin i EU. Parlamentet har inte råd med ledare som går i regeringarnas ledband.”

Alice Bah Kuhnke menar även att nomineringen av Ska Keller är ett sätt att motverka att EU:s toppositioner domineras av män. 

“EU har en hög svansföring och läxar gärna upp såväl länder som politiska företrädare för bristande jämställdhet. Men med vilken trovärdighet kan EU föra en feministisk utrikespolitik i sak och en progressiv politik i stort om det bara sitter gubbar på de fyra tyngsta posterna?”

Kontakt: 

Henrik Ljung

Pressekreterare för Miljöpartiet i EU-parlamentet 

073-8162528 

 henrik.ljung@mp.se

Prenumerera

Media

Media