Historisk fiskelagstiftning i hamn

EU-parlamentet godkände idag en viktig lagstiftning som reglerar EU:s båtar som fiskar utanför unionens vatten.

 – Nu kan vi på ett trovärdigt sätt påbörja en dialog med andra fiskenationer om hur vi höjer standarder internationellt och hur vi hållbart förvaltar våra gemensamma resurser för framtida generationer, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) som varit parlamentets ansvariga föredragande.

Den nya lagstiftningen innebär ökad kontroll över EU-fartyg som fiskar utanför unionens vatten, möjlighet att stoppa fisket för båtar som inte sköter sig, och en betydligt ökad transparens i verksamheten.

– Det är en stor seger att vi nu ställer formella krav på att allt fiske utanför unionens vatten måste vara hållbart för att få tillstånd, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

EU har en av de största internationella fiskeflottorna i världen och över en fjärdedel av EU:s fångster fiskas utanför EU. Nu tar EU ett stort ansvar att se till att europeiska båtar fiskar på ett lagligt och hållbart sätt. Särskilt i regioner som Stilla havet, Indiska oceanen och utanför Afrikas kust, där det finns sårbara kustsamhällen som är beroende av fisket.

– Om vi inte fattar att vårt beteende påverkar andra så kommer vi få se en värld med ökade flyktingströmmar, ökad fattigdom och svält. För människor på den afrikanska kontinenten är fisk den viktigaste proteinkällan, för att bara nämna ett exempel, säger Linnéa Engström.

Till exempel berör den nya lagen delar av fisket som tidigare varit i princip helt oreglerat. Dit hör EU-fartyg som fiskar på öppna havet d.v.s. bortom nationsgränser, och de direkta, privata avtal som enskilda fartygsägare skriver med tredje land. Det är en stor framgång att fartygsägare som hör till de kategorierna även måste påvisa att det planerade fisket är hållbart.

– Vi måste ändra synen på haven som ett Vilda Västern där allt är tillåtet, säger Linnéa Engström.

Ökad transparens

Den nya lagstiftningen innebär också en ökad transparens. Nu ska man upprätta ett samlat offentligt register över alla berörda större EU-fartyg och deras fisketillstånd. I registret ska man lätt komma åt information om fartygens aktiviteter, vilka båtar som fått tillstånd att fiska, vilka arter de fiskar, vilka zoner de får fiska i och under vilka tider. Registret kommer också att innehålla information om ägarstrukturen bakom de större EU-fartyg som fiskar utanför unionen. Den delen av registret kommer dock inte att vara offentlig.

– Jag är stolt att säga att EU flottan kommer att bli den mest transparenta och ta störst ansvar till havs efter vårt arbete. En stor seger, säger Linnéa Engström.

Dagens beslut i parlamentet innebär att den nya lagstiftningen träder i kraft efter årsskiftet.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera

Media

Media