Historisk satsning på forskning ska lösa klimatkrisen

EU:s lagstiftare nådde i natt fram till en överenskommelse om den hittills största satsningen på klimatforskning och grön teknikutveckling inom EU. Över 400 miljarder kronor kommer troligen satsas på hållbar utveckling i det nya forskningsprogrammet Horisont Europa. 

– Med ny teknik och mer forskning får vi snabbare ner utsläppen. Detta är en stor seger för hela miljörörelsen, säger Jakop Dalunde (MP) som har varit de gröna EU-partiernas förhandlare.

Överenskommelsen innebär att minst 35 procent av EU:s forskningsbudget ska gå direkt till forskning som på olika sätt ska lösa klimat- och miljöproblem. Hur stor den totala budgeten kommer bli avgörs nästa mandatperiod, men bör utefter de förslag som redan ligger på bordet landa på mellan 365-440 miljarder kronor.

-  Jag tror många av de företag som vill ta ansvar för klimatkrisen firar med oss gröna just nu. Svenska företag och högskolor finansierar en stor del av sina projekt inom grön teknik med EU:s forskningsbudget. En såhär omfattande satsning blir därför väldigt viktig för den svenska gröna omställningen, säger Jakop Dalunde. 

Budgeten har utformats efter amerikansk förlaga. Inför den första amerikanska månlandningen riktades den amerikanska forskningsbudgeten in på teknisk utveckling för att sätta en människa på månen – så kallad missionsdriven forskning. På samma sätt kommer delar av budgeten vara inriktad på att åstadkomma specifika miljöinsatser. Några av de forskningsområden som föreslås är plastfria hav och koldioxidneutrala städer.

- Detta är ett nytt och spännande sätt att arbeta på. Klimatkrisen är vår tids månlandning. Jag är glad att fler inser vilken stor utmaning vi står inför, säger Jakop Dalunde. 


Bakgrundsfakta


Vad är Horizon Europe?

Horizon Europe är EU:s forskningsprogram som finansierar forskning med Europeiskt mervärde. Horizon Europe är EU:s 9:e i ordningen och kommer att efterträda forskningsprogrammet Horizon 2020 som sträcker sig till 2020. Horizon Europe sträcker sig över sju år med start 2021.


Vad är det som hänt? 

Vi har haft det sista trepartsamtalet (förhandlingar mellan EU-parlamentet, kommissionen och EU:s ministerråd). EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) förhandlade förslaget för de gröna partierna. 


Vad händer nu?

Lagstiftningsarbetet är med dagens förhandlingar avslutat. För att bli slutgiltigt antaget ska EU-parlamentet godkänna slutuppgörelsen. 


Vad var de viktiga gröna segrarna? 


1. Klimatsatsningar

De gröna har vunnit att bindande klimatsatsningar på åtminstone 35 procent i lagstiftningens artiklar. Så kallad “klimatmainstreaming” går ut på att relevanta projekt ska ha en klimatdimension. 

Utifrån Europaparlamentets förslag innebär dessa 35 % 42 miljarder euro till klimatrelaterad forskning och grön teknikutveckling. (32,9 miljarder euro med kommissionens förslag). Den slutgitiga summan för hur stort programmet blir bestäms av budgetförhandlingar vilka först kommer att slutföras efter valet.


2. Programmet förblir civilt

Programmet förblir civilt. Det har funnits flera intressenter som velat se starka länkar till det nya programmet för försvar European Defence Fund. Här har vi gröna arbetat för att det ska bli tydligt att pengarna ur Horisont Europa endast ska gå till civil forskning. 


3. Missionsdriven forskning

Missionsdriven forskning är ett nytt element som kommissionen föreslår. För att åstadkomma förändringar och acceptans för ny teknik och samhälleliga innovationer är det viktigt att medborgare och slutanvändare involveras bättre än tidigare i innovationsprocessen. Detta föreslås ske genom s.k. missionsdriven forskning. Men en tydlig mission ex. 100 Co2 fria europeiska städer, ett plastfritt hav, eller att sätta en människa på månen skapas en vision som gör komplex forskning enklare att förstå för människor.Det ska bli mycket intressant att se hur Europas lärosäten, företag och medborgare kan lösa de utmaningar som programmet lyfter. Vi gröna är positiva till detta nya element.

Vi gröna är glada över att så många områden har klimatfokus: De områden som föreslås för missioner är bland annat följande:

Missions Area 1: Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation

Mission Area 3: Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters

Mission Area 4: Climate-Neutral and Smart Cities

Mission Area 5: Food and Soil Health and Food


Kopplingen till FN:s globala mål 

Det finns i EU:s nästa forskningsprogram en stark koppling till de globala målen som är en av hörnstenarna för en hållbar utveckling. Dessa mål ska genomsyra den forskning som finansieras genom Horisont Europa.Källor:

Kommissionens förslag:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0435

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0436

EU-parlamentet förslag:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_EN.html

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0410_EN.html

Slutöverenskommelsen presenteras senare.


Kontakt: 

Henrik Ljung, Pressekreterare för Miljöpartiet i EU-parlamentet

henrik.ljung@mp.se, 073-8162528

Prenumerera

Media

Media