Jakop Dalunde (MP): “EU behöver en klimatlag”

Idag har EU-parlamentet antagit en resolution angående FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) senare i år. Bland annat slår EU-parlamentet vakt om de mål som togs på klimattoppmötet i Paris 2015. Det innebär bland annat att medeltemperaturen på jorden inte ska höjas med mer än 2 grader, med sikte på att hålla ökningen under 1,5 grader.

Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker, gläds åt ambitionsnivån men är ändå orolig över att EU inte kommer klara av att leva upp till klimatmålen.

– För att nå klimatmålen krävs en omfattande klimatoffensiv i hela EU likt den Miljöpartiet genomför i regeringen i Sverige. Vi måste säkerställa att utsläppen faktiskt minskar i den takt som behövs och då måste klimatmålen följas upp av konkret politik. I Sverige har vi infört en klimatlag och det är uppenbart att vi behöver någonting liknande för hela EU, säger Jakop Dalunde (MP).

– EU-parlamentet visar genom dagens beslut att det är dags för klimatledarskap. Då krävs en omställning av transportsektorn och kraftig utbyggnad av förnybar energi. Det bromsas idag av den konservativa majoritet där Moderaterna ingår. Jag skulle vilja att klimatmålen får en större tyngd genom någonting som liknar den klimatlag vi har i Sverige. Vi ska jobba vidare med att se över hur det kan gå till, säger Jakop Dalunde (MP).

Kontakt: Axel Sandin, pressekreterare, 072-858 39 85

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera

Media

Media