Jakop Dalunde (MP) blir huvudansvarig för europeisk klimatlag

Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde utsågs i veckan till huvudansvarig rapportör för lagstiftningen om styrningen av EU:s energiunion, som kan bli det första steget mot en sammanhållen europeisk klimatlag.   

Lagstiftningen som EU-parlamentet väntas anta under hösten innehåller en färdplan för hur EU ska kunna genomföra Parisavtalet och kräver att energipolitiken ska ligga i linje med unionens klimatmål. Om förslaget går igenom blir det även första gången begreppet koldioxidbudgetar förekommer i EU-lagstiftning.

    - Det känns väldigt hedersamt att få ett sådant uppdrag. Jag är nu fullt inriktad på att EU-parlamentet ska våga ta detta historiska steg. Vi vet vad klimatlagen betytt för klimatpolitiken i Sverige, vi behöver nu en liknande lag även i EU ”, säger Jakop Dalunde.  

Lagstiftningen om EU:s energiunion kommer även peka ut en kurs för kommissionen när den långsiktiga klimatfärdplanen för 2050 tas fram.  Jakop Dalunde ser därför goda möjligheter att bygga vidare på lagstiftningen och uppfylla miljöpartiets vallöfte om ett klimatpolitiskt ramverk i EU.   

- Lagtexten innehåller oerhört mycket av det vi vill se. Vi sätter nu ramarna för hur kommissionen ska ta arbetet vidare. Vi gröna fortsätter kämpa för lagligt bindande koldioxidbudgetar och ett beslut om nollutsläpp till 2050. Detta är helt nödvändigt för att skapa ordning och reda i den europeiska klimatpolitiken.  

Bakgrund  

Styrningen av Energiunionen (Governance) är tänkt att försäkra att medlemsländerna når energimålen EU enats om för 2030 och pekar ut en riktning för hur EU ska uppnå Parisavtalet.  Under gårdagens (10 juli) omröstning enades energiutskottet om den sluttext som Europaparlamentet och rådet förhandlat fram. Till hösten (oktober-november) väntar motsvarande överenskommelse godkännas i plenum vilket är sista anhalten för förslaget. Jakop Dalunde kommer att ansvara för lagstiftningen fram tills omröstningen.  

Jakop Dalundes rapport om en europeisk klimatlag: https://jakopdalunde.se/wp-content/uploads/2018/02/Climate_law_report_for_web.pdf  

Kontakt: 

Henrik Ljung

Pressekreterare för Miljöpartiet i EU-parlamentet

0046-73-8162528 

henrik.ljung@mp.se

Prenumerera

Media

Media