”Kommissionen får inte banga i plastfrågan”

Idag presenterade EU-kommissionen sin första plaststrategi för EU-parlamentet. EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) tycker att det är positivt att kommissionen tagit fram en plaststrategi, men hon hade gärna sett fler förslag på lagstiftning och konkreta åtgärder.  
– Vi bokstavligen badar i plast, och utvecklingen fortsätter åt fel håll. EU måste sätta fart på för att vi ska komma bort från plastberoendet. Kommissionen får inte banga i plastfrågan.  

Europas befolkning genererar varje år 25 miljoner ton plastavfall. Mindre än 30 % samlas in för återvinning. Linnéa Engström tycker att det är bra att kommissionen aviserar lagstiftning för att minska användningen av plast för engångsbruk.  

– Det är skrämmande hur mycket plast som används bara någon minut innan det slängs, som till exempel tunna plastpåsar, sugrör och kaffelock. Detta är saker som är relativt enkla att ersätta med hållbara alternativ, men så länge plasten finns överallt är risken stor att det blir status quo, säger Linnéa Engström.  

Som vice ordförande i EU-parlamentets fiskeriutskott välkomnar Linnéa Engström de aviserade nya reglerna om mottagningsanordningar i hamnar för avfall från fartyg.  

– Vi behöver en gemensam standard för avfallshantering från fartyg. Vi måste minska tröskeln för fartygen att ta iland avfallet i stället för att dumpa det i havet.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera