”Konsumenterna måste kunna få veta varifrån fisken på tallriken kommer”

Report this content

– Konsumenter måste kunna få veta varifrån fisken de köper kommer, och om den är lagligt och hållbart fiskad. Det säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) som varit ansvarig för ett initiativbetänkande om fiskimport som EU-parlamentet idag godkände med stor majoritet.

EU är världens största marknad för fiskimport. Linnéa Engströms betänkande innehåller vilka krav som ställs på importen idag och förslag på hur man borde fylla i de luckor i regelverket som finns.

– Om du köper en importerad fiskgratäng i frysdisken så vet du inte varifrån fisken i gratängen kommer eftersom inte ens det behöver stå på förpackningen. Jag är övertygad om att de flesta konsumenter vill ha möjligheten att få den informationen, säger Linnéa Engström.

För EU:s fiskeflottor finns krav på utbildning, fartygssäkerhet, miljölagstiftning etc. Samma krav finns inte på fiskeprodukterna som importeras till EU. Det skapar en snedvriden konkurrens där EU-fiskarna oftast är de som drabbas negativt - eftersom de har större kostnader.

– Som världens största fiskimportör har EU musklerna att diktera kraven för den fisk som importeras, och kräva att fisken som importeras ska vara fiskad på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt, säger Linnéa Engström.

Därför slår betänkandet fast att frihandelsavtal och andra multinationella handelsavtal som EU ingår borde innehålla text om att motparten ska stoppa illegal fisk från att komma in på sin egen marknad. Annars blir det lätt en bakväg för illegalt fångad fisk att komma in på EU-marknaden.

– Som största marknaden för fisk i världen kan och ska EU ställa krav. Det är så vi höjer standarderna inom det globala fisket, säger Linnéa Engström.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu