Linnéa Engström (MP) till historisk havskonferens

EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) deltar i Blue Oceans Conference som hålls i Monrovia i Liberia denna vecka.
– Havet spelar en avgörande roll för att förhindra svält både nu och i framtiden. Det är därför oerhört viktigt att havets resurser hanteras på ett hållbart och rättvist sätt, säger Linnéa Engström, som är första vice ordförande i EU-parlamentets fiskeriutskott.

Blue Oceans Conference är den första marina konferensen i Västafrika. Den bygger vidare på det engagemang som uppstod i samband med FN: s havskonferens i New York 2017. Det övergripande syftet med konferensen är att identifiera innovativa lösningar för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten i Afrikas marina miljö. Fokus är havsföroreningar, klimatförändringar, hållbart fiske och hållbar blå ekonomi.

– Västafrika är rikt på marina resurser, men den rikedomen kommer sällan regionen till gagn, säger Linnéa Engström.

Linnéa Engström har varit ansvarig för flera fiskerilagstiftningar i EU-parlamentet, bl.a. den viktiga lagen om EU:s externa fiskeflotta - d.v.s. EU-fartyg som fiskar utanför unionens vatten. Det är femte gången som Linnéa Engström besöker Afrika i egenskap av EU-parlamentariker. Under veckan hoppas hon få chansen att också träffa människor på plats som arbetar inom fiskesektorn.

– Det är oerhört viktigt att man som lagstiftare verkligen träffar de som berörs av det politiska arbetet. Under mina tidigare resor har de mötena och insikterna varit väldigt värdefulla, säger Linnéa Engström.

Arrangörer för Blue Oceans Conference är Liberias regering i samarbete med Sveriges ambassad i Monrovia och Conservation International.

Prenumerera