”Man vill borra i haven utan att veta vad det innebär”

– Det är oroväckande att det finns planer på att inleda gruvdrift i havsdjupen utan att veta vad det har för konsekvenser för marina ekosystem, fiskbestånd och havens hälsa. Det säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) i samband med den resolution om internationell havsförvaltning som parlamentet tog ställning till idag.

Resolutionen syftar till att stärka de regionala och globala insatserna för haven inom många olika områden. Till exempel berör den hur man ska komma åt den marina nedskräpningen, bekämpa olagligt och ohållbart fiske, och hur man ska hantera gruvdrift och oljeborrning på havsbotten.

Inom några år väntas de första internationella försöken att bedriva kommersiell gruvdrift på djuphavsbotten dra igång utanför till exempel Tonga och Papua Nya Guinea.

I resolutionen uppmuntrar EU-parlamentet EU:s medlemsstater att inte utfärda nya tillstånd för gruvdrift på djuphavsbotten. Linnéa Engström tycker att gruvdrift på djuphavsbotten är oroväckande.

– Det enorma suget efter värdefulla mineraler och metaller gör att många kastar ivriga ögon mot djuphavsbottnen. Men ingen vet ännu vad det innebär för havens hälsa om maskiner börjar gräva och röja runt i ytterst känsliga ekosystem, säger Linnéa Engström.

Förutom osäkerheten kring vilka skadeeffekter gruvdrift på havsbotten kan medföra, lyfter Linnéa Engström upp hemlighetsmakeriet kring hur Internationella havsbottensmyndigheten delar ut områden av internationellt vatten till stater för utvinning.

– Vi kräver ordentliga miljöutredningar, större insyn och offentlig redovisningsskyldighet för Internationella havsbottenmyndigheten. Verksamheten måste vara transparent, trots att den sker under ytan, säger Linnéa Engström.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera