Max Andersson (MP) driver frågan om intressekonflikter på COP23

I dag börjar FN:s klimatkonferens COP23 i Bonn. Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson är på plats för att fortsätta sitt arbete med att uppmärksamma de intressekonflikter som finns med att kol-, olje- och gasindustrin deltar på konferensen.

- När nu världens länder förhandlar om hur Parisavtalet ska förverkligas finns det all anledning att tala om hur företagsintressen spelar in i politiken, och särskilt hur vi behöver skapa en brandvägg mellan särintressen och klimatpolitiken, säger Max Andersson.

- Det är viktigt att alla som medverkar på klimatförhandlingarna är där av rätt anledning. Därför är det glädjande att EU-parlamentet i sin resolution inför COP23 tog ställning för mitt och den gröna partigruppens förslag om att införa riktlinjer för intressekonflikter och särintressen, säger Max Andersson.

Rapporter visar att det är bråttom att minska utsläppen om vi ska kunna undvika farliga klimatförändringar. Dagens samlade åtaganden från världens länder räcker inte för att klara målet om 1,5 graders maximal genomsnittlig temperaturhöjning. Samtidigt kommer nya studier som visar hur viktiga klimatförslag urvattnas när företagens makt går rakt in i lagstiftningsförslag.

- Det är väldigt oroande att det går så långsamt att minska utsläppen. Nu börjar det bli bråttom. Vi får inte låta ekonomiska särintressen som tjänar pengar på att försena omställningen hälla grus i maskineriet, säger Max Andersson.

Max Andersson finns på plats i Bonn från tisdag 7 november till torsdag 9 november. Han medverkar bland annat i ett sidoevent om nytänkande förslag för att höja klimatambitionerna på onsdag den 8 november kl. 11.30 – 13.00 i mötesrum 4.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447, madeleine.nygrund@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera