Max Andersson (MP): sluta förorena klimatpolitiken

I dag kommer EU-parlamentet att ta ställning till frågan om fossilindustrins påverkan på klimatpolitiken. Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson hoppas på stöd för sitt förslag om riktlinjer för fossilindustrin under FN:s klimatförhandlingar.

– Fossilindustrins intensiva lobbying fortsätter att försena, urvattna och blockera ambitiösa klimatåtgärder. Vi har inte tid med de som motarbetar klimatpolitiken, inte i EU och inte i de internationella klimatförhandlingarna, säger Max Andersson.

Dagens omröstning gäller EU-parlamentets position inför årets klimatkonferens, COP23, som ordnas i Bonn i november. Max Andersson har med stöd av Gröna gruppen i EU-parlamentet lagt förslag om att det behövs ett ramverk för intressekonflikter. Företag som har kommersiella intressen av att fortsätta släppa ut smutsiga gaser bör inte ha fritt tillträde till klimatförhandlingarna.

– Vi behöver minska våra utsläpp snabbt för att klara klimatet. Industrilobbyister som motarbetar Parisavtalet har inget på förhandlingarna att göra. Det är dags att sluta förorena klimatpolitiken, säger Max Andersson.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Taggar:

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera