Max Andersson: Ny lag försvårar skatteflykt

EU-parlamentet godkände idag ett lagförslag som stärker öppenhet och transparens i företagsredovisningar. Det blir obligatoriskt för företag att redovisa sina finansiella aktiviteter per land. På så sätt blir det enklare att upptäcka bland annat skatteflykt. Det är den gröna gruppen i EU- parlamentet som har krävt större öppenhet och stopp för luckor i lagstiftningen som har möjliggjort lukrativa skatteupplägg för storföretag, i likhet med dem som uppdagades i det så kallade LuxLeaks.

- Dagens omröstningsresultat är en grön framgång. För att lyckas spåra företagens skattemanövrer och skatteflykt är öppenhet en absolut förutsättning, säger Max Andersson, EU-parlamentariker för MP.

Framför allt det faktum att företagen tvingas redovisa per land gör det lättare att spåra skatteflykt.

- Nu kan medborgarna och samhället ingripa och kontrollera om företag ägnar sig åt avancerad skatteflykt, säger Max Andersson.

För vidare information:

Max Anderssson, + 46 70 779 00 22

Frida Johnson, + 46 70 988 48 55

Prenumerera