Medlemsländerna måste bli bättre på att följa EU:s regler för vapenexport

EU-parlamentets utrikesutskott antog i dag ett betänkande om vapenexportkontroll som Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero har förhandlat fram. En majoritet av utskottets medlemmar ställde sig bakom den gröna linjen och uppmanade EU:s medlemsländer att bli bättre på att följa det gemensamma regelverket för vapenexport.

- EU:s regelverk för vapenexport, den så kallade gemensamma ståndpunkten, är i grunden bra. Problemet är att medlemsländerna följer reglerna i varierande grad. Utrikesutskottet uppmanar nu länderna att skärpa till sig och följa kriterierna vad gäller till exempel mänskliga rättigheter i mottagarlandet och respekt för internationell fred, säger Bodil Valero som för andra gången leder parlamentets arbete i frågan.

Utskottet enades även om att efterfråga sanktioner mot de länder som exporterar vapen i strid mot den gemensamma ståndpunkten.

- Mitt betänkande uppmanar till sanktioner för de länder som inte följer de gemensamma reglerna för vapenexport och påminner om parlamentets uppmaning att införa ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, säger Bodil Valero.

Till hösten kommer hela parlamentet att ta ställning till betänkandet.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Taggar:

Prenumerera