Militariseringen av EU:s medel för civil konflikthantering är en farlig väg att gå

Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero riktar stark kritik mot ett förslag som innebär att EU-pengar kan flyttas från civila konfliktförebyggande åtgärder till militära kapacitetsbyggande insatser. EU-parlamentet debatterar de föreslagna förändringarna i EU:s stabiliseringsinstrument i dag och slutomröstningen sker i morgon.

– Det är en farlig väg att gå att låta EU:s medel för civila insatser användas till militära insatser. Det följer tyvärr en oroväckande trend att urvattna biståndet genom att använda det till att finansiera allt fler utgifter, säger Bodil Valero, som har följt ärendet i EU-parlamentets utrikesutskott.

Hon har varit kritisk till förslaget ända sedan EU-kommissionen i juli förra året presenterade planen att ändra i reglerna för EU:s stabiliseringsinstrument, IcSP, så att medel för civila insatser kan användas till militär verksamhet som kapacitetsbyggande, utrustning, utbildning.

– Vi måste komma ihåg att EU-medel inte får användas till militära ändamål, enligt EU:s fördrag. Om medlemsländerna vill satsa på militär kapacitetsuppbyggnad måste de också vara beredda att satsa pengar på det, istället för att ta av medlen för viktiga civila konfliktförebyggande insatser, säger Bodil Valero.

EU-parlamentet röstar i morgon om texten som förhandlats fram i trilogen mellan parlamentet och rådet.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447, madeleine.nygrund@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera