Miljöpartiet kritiskt till nytt upphovsrättsdirektiv

Idag röstade EU-parlamentet ja till det omstridda upphovsrättsdirektivet. Förslaget syftar till att uppdatera upphovsrätten till de senaste utvecklingarna på nätet. Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) är kritisk till EU-parlamentets beslut.

Detta beslut riskerar att undergräva både det fria ordet på nätet och öppen tillgång till information. Detta är inte en bra dag för de som vill se ett fritt och öppet internet, säger EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP).

En knäckfråga är att hitta balansen mellan att skydda kulturskapares rätt till sina verk och att bevara friheten på internet. Miljöpartiet menar att denna gränsdragning inte görs på ett tillräckligt bra sätt och är speciellt kritiska till två artiklar i förslaget, artikel 11 och 13. Artikel 11 ger utgivare rätt att begära ersättning ifall deras artiklar länkas någon annanstans på nätet, vilket kritiker menar kan leda till negativa konsekvenser för mindre aktörer.

– Möjligheten att länka är en grundläggande funktion på nätet. Det finns en risk för att endast ett fåtal utgivare med stor budget kommer att kunna betala för den möjligheten, säger Jakop Dalunde.

Artikel 13 syftar till att skydda kreatörers rättigheter över deras arbete, vilket i grunden är bra. Miljöpartiet är dock kritiskt till att detta ska lösas genom så kallade uppladdningsfilter.

– Automatiska filter är svåra att göra exakta, vilket kan leda till problem för det fria yttrandet på nätet. Det är svårt för ett filter att hålla isär vad som är legitim användning av skyddat material, som satir eller parodi, och vad som är ett brott mot upphovsrätten, säger Jakop Dalunde.

Kompromissen måste även godkännas i EU:s ministerråd.

Kontakt:

Henrik Ljung

Pressekreterare för Miljöpartiet i EU-parlamentet

henrik.ljung@mp.se

073-8162528

Prenumerera

Media

Media