Miljöpartiet välkomnar tuffare utsläppskrav för bilar

I slutomröstningen om högre utsläppskrav för bilar, röstade Europaparlamentet för skärpta krav. Utsläppen för nyproducerade bilar ska enligt EU-parlamentets beslut minska med 37,5 procent till 2030.  

Miljöpartiet välkomnar högre utsläppskrav men hade velat se ännu tuffare regler. Miljöutskottets överenskommelse om utsläppsminskningar på minst 45 procent sköts senare ner av andra partier i EU-parlamentet, däribland Moderaternas partigrupp EPP. 

– Moderata företrädare talar sig ofta varma om klimatarbete på europeisk nivå men motarbetar samtidigt nödvändiga reformer när det gäller. Jag är glad över att kraven nu höjs men vi hade kunnat komma betydligt längre om inte Moderaterna och deras konservativa grupp hade dragit i bromsen, säger Jakop Dalunde Europaparlamentariker för Miljöpartiet, som var rapportör för lagstiftningen i industriutskottet.  

Jakop Dalunde poängterar att minskade utsläpp från transportsektorn är avgörande för att EU ska leva upp till utsläppsmålen.

  – Transport är den enda betydande sektor där utsläppen fortfarande ökar inom EU. Det krävs stora ansträngningar för att vända den trenden. Detta är ett steg i rätt riktning även om vi inte kom hela vägen fram med våra egna förslag, säger Jakop Dalunde. 

Den europeiska bilindustrin kommer nu behöva påbörja åtgärderna för minskade utsläpp. Jakop Dalunde tror bilindustrin har mycket att vinna på en grön omställning. 

– Bilindustrin skulle tjäna på en ambitionshöjning. Vi ser redan hur Kina och USA  intar en alltmer dominerande ställning på elbilsmarknaden. Det långsiktigt största hotet mot Europas bilindustri är att man misslyckas med den gröna omställningen. EU måste peka ut en tydlig politisk målsättning som ger förutsägbarhet om marknadens utveckling. 

Mer information finns här: 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2019-03-25/2/minska-koldioxidutslappen-fran-bilar 

Kontakt: 

Henrik Ljung

Pressekreterare för miljöpartiet i EU-parlamentet

073-8162528

henrik.ljung@mp.se

henrik.ljung@europarl.europa.eu

Prenumerera

Media

Media