Miljöpartiets EU-förslag antas: Nu blir det lättare att resa med tåg i Europa

Report this content

På torsdagen röstade EU-parlamentet för Miljöpartiets förslag om att förenkla tågresandet i Europa. Förslagen innebär att det ska vara enkelt att boka om tågbiljetter vid missad anslutning, att det blir lättare att boka långa sammanhängande resor i EU och större möjligheter för resenärer att ta med cykeln på tåget.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde har drivit förslagen i transportutskottet:

- Detta har varit ett efterlängtat besked för många människor som vill resa klimatsmart. Det är oacceptabelt att det ska vara så svårt att göra längre tågresor i Europa, säger Jakop Dalunde som är gruppledare för den gröna partigruppen i transportutskottet.

Ett av de antagna förslagen väntas förenkla för resenärer som missar en anslutning, även om det sker mellan olika tågbolag.

- En tågresenär som missar en anslutande resa på grund av ett försenat tåg ska ha rätt att ta nästa avgående tåg med samma destination, även om det är med en annan operatör. Detta kommer underlätta mycket för att göra längre resor i Europa, säger Jakop Dalunde.

Miljöpartiet har länge kämpat för att tvinga tågbolag att öppna upp sina bokningssystem för andra aktörer. Det skulle kunna göra det lättare för resenärer att boka tåg mellan olika länder i Europa.

- Om vi ska minska flygandet måste det bli enklare att resa utomlands med tåg. Effekten av att detta förslag är att det troligen blir lika enkelt att boka tåg som flyg. Jag väntar nu på att någon driftig entreprenör tar fram motsvarigheten till Skyscanner, Momondo eller flygresor.se - fast för tåg. Det kommer underlätta för väldigt många människor.

EU-parlamentet röstade även för att resenärer ska kunna ta med sig cykel på tåget i hela Europa.

- Detta har varit en omdiskuterad fråga i Sverige och hittills har man i Sverige valt att prioritera fler sittplatser framför möjligheten att ta med cykel. Nu blir frågan avgjord den här vägen och det tror jag många cyklister uppskattar.


Förslaget i media och bakgrund

Förslaget uppdaterar EU-reglerna om tågresenärers rättigheter för att bättre skydda resenärer vid förseningar, inställda avgångar eller diskriminering. Namnet på lagstiftningen är förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (se länk nedan). Efter dagens omröstning kommer lagstiftningen förhandlas med  medlemsstaterna och kommissionen.

https://www.dn.se/ekonomi/mp-vill-forenkla-tagresor-i-europa/

https://www.dn.se/ekonomi/kan-bli-enklare-att-boka-om-missad-tagresa-efter-eu-omrostning/

https://www.etc.se/klimat/sa-vill-mp-forenkla-tagresandet

https://www.etc.se/klimat/nu-kan-det-bli-enklare-att-ta-taget-i-europa


Den föreslagna lagtexten: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0340+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV


Henrik Ljung

Pressekreterare för Jakop Dalunde (MP)

+4673-816 25 28

henrik.ljung@mp.se

Taggar: