Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren kommenterar utfallet på EU-toppmöte: “EU:s budget räddar inte klimatet”

EU-ländernas ledare har efter rekordlånga förhandlingar enats om en ny långtidsbudget och om hur coronapaketet ska utformas för att hjälpa länder som drabbats särskilt hårt av pandemin. Nu måste EU-parlamentet ge sitt godkännande till det slutgiltiga förslaget. En extrainsatt plenarsession är schemalagd till torsdagen den 23 juli. 

Det är positivt att principen om att budgetmedel inte får skada miljö eller klimat finns med och att 30 procent ska gå till klimatomställning, men det är långt ifrån tillräckligt för att vi ska uppnå Parisavtalet. Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren kommenterar:

- Den här budgeten räddar inte klimatet. Vi vet att vi måste minska klimatutsläppen med 70 procent till 2030 för att nå Parisavtalets mål. Vi missade en viktig chans att göra EU till en global nyckelspelare i omställningen genom att driva den klimatpolitik som vetenskapen faktiskt kräver av oss, säger Pär Holmgren (EU-parlamentariker för Miljöpartiet).

- Vi gröna kräver tuffare klimatkrav för de länder som ansöker om stöd från EU:s budget. Ett krav på klimatneutralitet till 2050 är inte tillräckligt när vi vet att omställningen måste ske nu fram till 2030 om vi ska nå Parisavtalets mål. Det är rent ut sagt bedrövligt att kasta bort den här möjligheten att sätta press på EU:s medlemsländer när vi har chansen att göra det som vetenskapen kräver för att nå klimatmålen. Har vi utlyst klimatnödläge ska vi också agera efter det. Annars blir det återigen bara tomma ord, säger Pär Holmgren (EU-parlamentariker för Miljöpartiet). 

I förslaget skär man ned på budgeten för fonden för rättvis omställning (Just Transition Fund) från 30 miljarder euro till 10 miljarder euro, vilket kritiserats av klimatorganisationer. Det här är pengar som ska mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna i länder, områden och regioner som påverkas mest av klimatomställningen.

- Klimatkrisen är ingen rättvis kris. Fonden för rättvis omställning är ett av EU:s viktigaste instrument för att få alla medlemsländer med på omställningen. När man nu skär ned på budgeten så gör man det ännu svårare för fossilberoende länder att ställa om, säger Pär Holmgren (EU-parlamentariker för Miljöpartiet).

Kontakt:

Amanda Bucht, Politiskt sakkunnig för Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

+46737404661

amanda.bucht@europarl.europa.eu 

Prenumerera