Motgång för kolkraft och kärnkraft i EU

Förutsättningarna för förnybar energi ser ut att förbättras i Europa. EU-parlamentets har idag ställt sig bakom att EU ska ha en tydligare styrning av energipolitiken. Förslaget, som går under namnet “Styrningssystem för Energiunionen”, stöds av de partier som vill påskynda omställningen till förnybar energi och har motarbetats av de som värnar kolindustrins och kärnkraftens villkor. Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, är positiv till en tydligare styrning av energipolitiken.

– Vi har lyckats skapa en progressiv majoritet bakom Miljöpartiets linje om att EU mer kraftfullt ska styra energipolitiken i en grönare riktning. En tydligare styrning ger klimatmålen större tyngd och förbättrar förutsättningarna för förnybart på bekostnad av kol- och kärnkraft, säger Jakop Dalunde (MP).

Styrningen av energiunionen innebär krav på minskade klimatutsläpp från EU:s medlemsländer genom en särskild koldioxidbudget. Parlamentet tog också ställning emot fossila subventioner.

– Det här kommer ha stor betydelse för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Det är första steget mot en europeisk klimatlag och mer ambitiöst och progressivt än vad jag vågat hoppas på, säger Jakop Dalunde (MP).

Under omröstningen som hanterade flera delar av EU:s energipolitik röstade även EU-parlamentet för en höjning av målsättningen för andelen förnybar energi till 35 % år 2030 och höjda krav på energieffektivisering, 35 % till 2030.

Framtiden för EU:s energipolitik ska nu förhandlas mellan EU-parlamentet, Europeiska kommissionen och EU:s ministerråd.

Kontakt:

Axel Sandin, pressekreterare, 072-858 39 85

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera

Media

Media