MP:s klimatkrav på kommissionären i DN Debatt “Slutkompromissat med vetenskapen”

Report this content

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren skriver på DN Debatt att de oroas över att det klimatpaket som utlovats av EU-kommissionen, ”Green deal”, inte kommer att innehålla vad som krävs för att uppfylla Parisavtalet. 

“Det kommissionen hittills har presenterat är inte i linje med Parisavtalet. Vi ställer därför krav på kommissionen så att en “Green Deal” blir mer än grön retorik. EU får inte missa den här chansen.”, säger Pär Holmgren. 

Inför tisdagens utfrågning av klimatkommissionären Frans Timmermans lyfter Miljöpartiet flera olika krav på ”Green deal”. För att Parisavtalet ska uppnås krävs bland annat mer ambitiösa mål i närtid. 

“Kommissionen gör ett stort nummer av målet till 2050 men det är mycket viktigare att vi får ambitiösa mål i närtid. Det är de tio närmaste åren som är avgörande för att nå Parisavtalet.”, säger Pär Holmgren. 

Miljöpartiet är även kritiskt till att kommissionen lyft fram “Green deal” som ett investeringspaket för klimatet men att ingen höjning av anslagen till klimat presenterats. Den gröna partigruppen vill att klimatandelen i budgeten ska höjas så att halva budgeten satsas på klimat och att alla fossila subventioner inom EU slopas. 

“Summan för de fossila subventionerna inom EU:s medlemsländer är faktiskt större än vad som kommissionen nu satsar på klimatet.  För att bli trovärdiga måste kommissionen gå före och visa vägen genom både en större klimatbudget och sätta stopp för fossila subventioner.”, säger Pär Holmgren.

 Läs hela debattartikeln här nedan: 

DN Debatt: Halva EU-budgeten måste gå till klimatsatsningar

https://www.dn.se/debatt/halva-eu-budgeten-maste-ga-till-klimatsatsningar/

Kontakt:

Henrik Ljung 

Pressekreterare för Miljöpartiet i EU-parlamentet 

0032 479 16 24 08 

henrik.ljung@mp.se

Media

Media