”Nu räcker det inte bara med ord, vi behöver se konkret handling”

EU-parlamentet tog idag ställning till den årliga strategiska rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling.

Miljöpartiets EU-parlamentariker tycker att det är dags att gå från ord till handling:

– Det är viktigt att parlamentet nu skickar en signal där det blir tydligt att vi förväntar oss att nästa kommission tar fram konkreta förslag för hur EU ska uppnå målen. Eftersom hållbarhetsmålen omfattar både EU:s medlemsländer och resten av världen måste medlemsländerna gemensamt lyfta blicken och bygga en union som når upp till klimatmålen i Parisavtalet, samtidigt som vi främjar jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter både i medlemsländerna och i övriga länder där vi verkar. Nu räcker det inte bara med ord, vi behöver se konkret handling, säger Bodil Valero (MP).

– EU-parlamentet har väntat länge på att kommissionen ska ta initiativet. Hållbar utveckling måste ständigt genomsyra alla politikområden. Vi måste röra oss bort från vattentäta skott mellan olika frågor, integrera perspektiven och hitta synergier. Till exempel fiske handlar om mat på bordet för miljontals människor. Men det är också avgörande för klimat, ekonomi, jämställdhet, global migration med mera, säger Linnéa Engström (MP).

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera