Ny fiskeplan tillåter fortsatt överfiske i Nordsjön

– Den nya planen för fiske av bottenlevande arter i Nordsjön, inklusive Skagerrak och Kattegatt, tillåter fortsatt överfiske. Det menar EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) som varnar för att den nya planen leder till utarmade bestånd och olönsamma fiskeflottor.

Igår kom EU:s ministerråd och EU-parlamentet överens om en förvaltningsplan för fisk som lever nära botten i Nordsjön. Den så kallade Nordsjöplanen är den andra fiskeplanen som tas fram sedan EU:s nya fiskeripolitik trädde i kraft 2014. Den första planen gällde Östersjön och antogs i mars förra året.

– Den nya Nordsjöplanen kommer inte att nå målet att fiskebestånden i Nordsjön ska ha återhämtat sig fram till 2020. Planen tillåter fortfarande EU:s fiskeministrar att sätta kvoter som är alltför höga för vissa väldigt viktiga bestånd som torsk, kolja, rödspätta, tunga, nordhavsräka och havskräfta, säger Linnéa Engström (MP) som är viceordförande i EU-parlamentets fiskeriutskott.

Förvaltningsplanerna är tänkta att försäkra att fiskebestånd hålls på rikliga nivåer, och se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra negativ utveckling inom fisket.

– Vi är nöjda med att vårt förslag om att inkludera fritidsfisket äntligen har gått igenom. Resten av planen lämnar dock alltför stort utrymme för tolkningar som skadar våra fiskebestånd och fiskesamhällen. Nästan hälften av bestånden i Nordsjön är överfiskade, och enligt gällande EU-lag har vi tid fram till 2020 att få dem på rätt väg mot återhämtning. Fiske kan aldrig bli lönsamt i längden om bestånden inte får möjlighet att återhämta sig och bli rikliga, säger Linnéa Engström.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera