Ny teknik kan stärka e-demokratin i EU

I dag röstar EU-parlamentet om ett betänkande för att stärka e-demokratin, det vill säga hur vi kan utnyttja den digitala tekniken för att främja medborgarmedverkan och få medborgarna att i högre grad utnyttja sina politiska och medborgerliga rättigheter.

– Den nya tekniken kan stärka politiskt deltagande i EU genom att främja öppenhet, medborgarnas deltagande och effektiviteten i offentlig förvaltning. Jag hoppas att vi framöver kommer att se fler offentliga samråd via internet, bättre tillgång till dokument och ökade möjligheter för medborgare att lägga egna förslag och delta i debatter via e-deltagande, säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson, som har förhandlat frågan för den gröna partigruppens räkning.

Betänkandet lyfter fram flera förslag för hur EU-institutionerna och medlemsländerna bättre kan ta vara på den nya tekniken i stärkandet av demokratin, men det finns också farhågor med den nya tekniken.

– Det är viktigt att vara försiktig när det gäller exempelvis e-röstning på internet, eftersom det i dag är mycket svårt att säkerställa tillförlitligheten i valresultat eller garantera valhemligheten. Den nya tekniken kräver ökad datasäkerhet och skydd för den personliga integriteten, säger Max Andersson.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Taggar:

Prenumerera