Nya krav på miljöprövning för att utvinna skiffergas

Vilka konsekvenser blir det för miljön när man utvinner skiffergas? Det bör bli obligatoriskt att ta reda på det i förväg, föreslår EU-parlamentet i dag. I Sverige vill företag söka efter skiffergas eller skifferolja bland annat i Östergötland, på Gotland och på Öland.

– Det gamla orimliga kravet på att det krävs utvinning av 500 000 kubikmeter gas per dag för att det ska krävas en miljökonsekvensbedömning tas nu bort. Det är bra att parlamentet kräver miljöprövning av provborrning som involverar så kallad fracking, men det är synd att parlamentet missade chansen att kräva prövning även för all annan provborrning, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Vid skiffergasbrytning finns risker med förorening av grundvattnet och stora utsläpp av växthusgaser. Oron bland människor sprider sig bland annat runt Vättern, där företag fått tillstånd för provborrning.

– Vi i EU-parlamentet kräver att människor som påverkas ska få information och inflytande. Utvinning av skiffergas påverkar varenda människa genom att giftutsläpp kan få mycket allvarliga konsekvenser när utvinningen sker nära vattendrag som man tar dricksvatten ifrån, säger Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Innan detta kan bli en ny lag måste Europaparlamentet och ministerrådet (EU:s regeringar) enas om samma förslag.

Carl Schlyter 070 238 25 15
Isabella Lövin 070 770 42 75
Marita Pahlén, pressekreterare 070 675 03 73

Taggar:

Prenumerera