Nytt fiskeavtal en framgång för kvinnor i fiskesektorn

– Fiskeavtalet med Elfenbenskusten är det första där vi lyckats få en del av fångsten att gå direkt till lokala kvinnors kooperativ. Det gäller tillgång till 10.000 ton tonfisk som landas av europeiska båtar varje år. Det kommer att stötta den lokala ekonomin.
Så kommenterar EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) det fiskeavtal med Elfenbenskusten som EU-parlamentet klubbade idag.

– Avtalet är ett konkret resultat av samarbete mellan oss på EU-nivå och lokalbefolkningen i Elfenbenskusten. Med en stadig försörjning kan kooperativen skicka fler barn till högre studier, och på så vis lyfta familjerna ur fattigdom, säger Linnéa Engström som varit Gröna gruppens förhandlare för fiskeavtalet, och som också är fiskeriutskottets vice ordförande.

Genom avtalet stärks kontrollen och transparensen av fisket för att motverka oreglerat och illegalt fiske. Linnéa Engström ser det sektoriella stödet till den lokala fiskesektorn, och de riktade insatserna till kvinnor i fisket, som viktiga steg framåt.

– Kvinnor i fiskesektorn är mycket utsatta. Många har tvingats sälja sig för att få tillgång till fisk att processa och sälja, säger Linnéa Engström.

Avtalet innehåller också skrivningar om att man ska främja insamling av data om fiskbeståndens tillstånd för att kunna göra relevanta uppskattningar. Det ska också kunna inrättas marina skyddsområden för att skydda särskilt känsliga fiskebestånd.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera