Pär Holmgren: "Jordbrukskommissionären fast i ett gammalt tankesätt"

Report this content

Idag frågades Polens kandidat till jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski ut av EU-parlamentets jordbruksutskott. EU-parlamentariker Pär Holmgren (MP) tyckte inte att kandidaten gav tillräckliga besked om hur EU ska ställa om mot ett hållbart jordbruk.

“Det verkar ju som att han inte vill öppna upp reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. På avgörande områden ger han inga konkreta besked. Som den ser ut nu finns inte de nödvändiga systemförändringar med som krävs för att vi ska ställa om till ett hållbart jordbruk och livsmedelsproduktion. Jag är besviken även om det var förväntat.” 

Han är även kritisk till att kommissionären inte verkar vilja ta tillvara den vilja till omställning som finns inom jordbrukssektorn.     

“Det krävs en stor omställning för att jordbruket ska bli kompatibelt med Parisavtalet. Många lantbrukare runt om i Europa sitter inne med jordbruksmetoder och idéer som ger oss ökad kolinlagring och minskat fossilberoende. Tyvärr verkar Janusz Wojciechowski vara fast i det gamla sättet att tänka. Jag tror många av de lantbrukare som vill förändra jordbruket i klimatsmart riktning är besvikna idag.” 

Pär Holmgren tror att en stor jordbruksreform skulle gynna det svenska lantbruket. 

“Han pratar precis som många klimatfördröjare om att göra jordbruket “mer” klimatvänligt. Men man kan inte göra saker “mer” hållbart. Är det inte hållbart, är det faktiskt ohållbart. Vi behöver ta chansen nu att ställa om jordbruket och ta tillvara på de stora möjligheter som finns. Tar vi chansen kommer det gynna det svenska lantbruket som redan ligger före många andra i omställningen.” 

Kontakt  

Henrik Ljung 

Pressekreterare Miljöpartiet 

0032 479 16 24 08  

henrik.ljung@mp.se

Media

Media