Pär Holmgren (MP) kommenterar jordbrukskommissionär

Report this content

Idag frågas Polens kandidat till jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski ut av EU-parlamentets jordbruksutskott. Pär Holmgren (MP) väntar sig en tuff utfrågning. Han vill höra hur kommissionärskandidaten vill att EU ska ställa om mot ett hållbart jordbruk.

– Jag är framförallt nyfiken om han kommer göra tillräckligt för att ge jordbrukare de förutsättningar som krävs för ett hållbart jordbruk. De som vill satsa på jordbruksmetoder som ger oss kolinlagring, minskat fossilberoende och bättre djurskydd behöver stöd i omställningen och inte utsättas för osund konkurrens. 

Pär Holmgren lyfter även kommissionärskandidatens bakrund. Han har tidigare utretts för korruption.

 – Han har tidigare gjort bra saker i djurskyddsfrågor. Tyvärr är han mycket konservativ i andra avseenden och har ett i delar tveksamt förflutet. Avgörande för vår del är om han kommer vara tillräckligt offensiv i att ställa om jordbruket i en hållbar riktning.

Kontakt

Henrik Ljung

Pressekreterare Miljöpartiet

0032 479 16 24 08 

henrik.ljung@mp.se