Pär Holmgren (MP) om den nya jordbrukspolitiken: “Lite långsammare åt fel håll”

Report this content

I dag har EU-parlamentet röstat om sin ståndpunkt om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Av EU:s budget går en tredjedel till jordbruket. 350 miljarder euro. Den allra största delen går idag direkt till det ohållbara och tungt industriella jordbruket, och det kommer det fortsätta att göra om resultatet från dagens omröstning blir verklighet. Det europeiska jordbruket står för 17 procent av klimatutsläppen och sektorn måste vara motorn i omställningen, inte ett hinder.

En majoritet av parlamentets ledamöter har aktivt röstat emot att jordbrukspolitiken ska vara i linje med den europeiska gröna given. Europaparlamentet har nu urvattnat kommissionens förslag som, enligt Miljöpartiet, redan var långt ifrån tillräckligt. 
Med denna låga ambitionsnivå för jordbrukspolitiken från EU-parlamentet kommer det bli mycket svårt att nå klimatmålen, menar EU-parlamentariker Pär Holmgren.


Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna:
 – EU:s gröna giv skulle vara fundamentet i EU:s arbete den här mandatperioden. Det höll i några månader. En tredjedel av EU:s budget går till jordbruket. Nu har en majoritet i EU-parlamentet bestående av socialdemokrater, liberaler och konservativa ställt sig bakom att jordbrukspolitiken inte ska vara i linje med EU:s miljö- och klimatmål. Det är inte försvarbart. Samma partier står gärna i svensk debatt och slår sig för bröstet över klimatpolitiken, men när det kommer till kritan vinner fossillobbyn, säger Pär Holmgren. – Vårt nuvarande sätt att leva är ett skenande tåg mot en klimatkatastrof som efter dagens omröstning bara rusar fram i lite lägre tempo. Men det går fortfarande i grunden åt fel håll. Det visar att vissa använder miljö och klimat som fina ord, men inte är beredda att ta ansvar i praktiken. Men vi gröna kommer inte ge upp. Kampen för ett hållbart jordbruk fortsätter, säger Pär Holmgren.
 – EU:s jordbrukspolitik ska vara motorn, inte hindret, i den gröna omställningen. Vi behöver en jordbrukspolitik som sätter lantbrukarna, biologisk mångfald, djurens välfärd och klimatet högre upp, på bekostnad av storskalighet och industriella metoder.  Att i det läget bibehålla business as usual som Centerpartiet vill är inte bara oansvarigt utan rakt igenom farlig politik, säger Pär Holmgren.


Reformeringen av jordbrukspolitiken har förhandlats i två år men pausats flera gånger. Nu har EU-parlamentet tagit sin position och nu är det dags för vidare förhandlingar med EU-kommissionen och ministerrådet.

Kontakt:
Christian Valtersson
Pressekreterare Miljöpartiet i EU-parlamentet
+46 76 - 343 79 39