Peter Eriksson: Ryssland kväser civilsamhället

Ryssland har vidtagit åtgärder för att förbjuda och förpassa ut tolv utländska organisationer ur Ryssland. En lista på de tolv organisationerna, bland dem den ungerske filantropen George Soros' demokratifrämjande Open Society Institute, har överlämnats till riksåklagaren efter att det ryska parlamentet, duman, röstat om den. Organisationerna förbjuds på basis av en ny lag som president Vladimir Putin undertecknade i maj, ett ytterligare led i en lång räcka lagstiftningsåtgärder som begränsar medborgarorganisationers verksamhet i landet.

- Det ryska civilsamhället riskerar att kväsas helt och hållet om Kreml fortsätter sina försök att låsa in den egna befolkningen, säger Peter Eriksson, Europaparlamentariker för Miljöpartiet. Ett samarbete över gränserna är en livsnödvändighet för allt umgänge mellan nationer i en globaliserad värld.

Eriksson menar att det är en maktfullkomlig Putin som inte riskerar det minsta lilla motstånd från de egna medborgarna som nu vidtar åtgärd efter åtgärd för att isolera Ryssland från omvärlden.

- Putins trängtan efter ett nytt sovjetsamhälle verkar ta form, säger Eriksson. Putin vill göra det svårt för yttervärlden att förse de ryska medborgarna med annan information än den de tvångsmatas med från Kreml.

Peter Eriksson tvivlar däremot på att Kremls försök att isolera Ryssland kan lyckas på längre sikt.

- Det ligger inte i de ryska medborgarnas intresse att fjärmas från européer eller amerikaner efter att det igen under 90-talet blev möjligt att skapa kontakter på gräsrotsnivå, säger Eriksson.

Peter Eriksson är Europaparlamentariker för Miljöpartiet och medlem i bl.a. parlamentets Rysslandsdelegation och den så kallade Euronest-delegationen för länder i EU:s östra grannskap.

Carita Pettersson, Pressekreterare, + 32 472 764201

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera