Politiska beslut tas av anonyma tjänstemän i EU

En ny rapport om EU:s okända tjänstemannakommittéer beskriver hur politiska beslut förhandlas och beslutas av tjänstemän utan klart redovisade politiska mandat. Hur beslutsfattarna har röstat redovisas inte.
– Det här hemlighetsmakeriet måste brytas, säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson som tagit initiativ till rapporten.

Till aktuella beslut som fattats med kommittéförfarande, också kallat kommittologin, hör det förlängda tillståndet för bekämpningsmedlet glyfosat, och regler för mätning av utsläpp av kväveoxider från dieselmotorer.

År 2015 fanns 280 tjänstemannakommittéer som fattade 1 726 olika beslut. 2016 var antalet ungefär det samma upplyser EU-kommissionen i rapporten.

Varken namnen på kommittéernas deltagare eller hur de har röstat blir kända för utomstående.

– Hur kan då allmänheten se vem som är ansvarig för de beslut som tas, och hur skall väljarna kunna påverka besluten? undrar Max Andersson.

Rapporten ”Vem bestämmer egentligen?  – En studie om ”kommittologin” förklarar hur kommittéförfarandet fungerar i EU, och redovisar turerna i fem kontroversiella kommittébeslut. Rapporten utmynnar i tio olika förslag till åtgärder. Den kan läsas och hämtas här:

http://media1.maxandersson.eu/2017/12/KOMMITTOLOGI.pdf

Max Andersson kan nås på tel. 070 7790022

Prenumerera