Pressmeddelande: Alice Bah Kuhnke: Ylva Johanssons förslag löser inte EU:s problem

Report this content

Idag, onsdagen den 23 september, har Ylva Johansson presenterat EU-kommissionens nya asyl- och migrationspakt. Pakten innehåller en rad förslag för hur EU:s migrationspolitik kommer att förändras. 

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar:

 
  • Det som Ylva Johansson idag presenterar är inte tillräckligt. Förslagen kommer varken garantera asylrätten för människor på flykt eller avlasta medlemsländerna vid Medelhavet. Det viktigaste för oss gröna är att säkerställa rättssäkerheten, att inga fler dör på Medelhavet och att alla EU:s medlemsländer hjälps åt. En bråkdel av alla människor på flykt kommer till Europa, de flesta stannar i fattiga grannländer. Att kommissionen i det här läget väljer att fokusera på återvändande och att stänga dörren för människor på flykt är under all kritik. Snabbspår för asylprövningar vid EU:s yttre gräns och fördjupade samarbeten med skurkstater som Libyen och Turkiet kommer underminera den absoluta, individuella mänskliga rättigheten att få sin asylansökan rättssäkert prövad. 

 
  • Inget medlemsland kan plocka russinen ur kakan i EU-samarbetet. Alla länder måste ta ansvar. Den solidaritetsmekanism som presenteras gäller bara i undantagsfall och är långt ifrån tillräcklig. Hela paketet riskerar att bli en blek kopia av den havererade Dublinförordningen. Utan en permanent tvingande solidaritet, som ser till att alla medlemsländer delar på ansvaret, kommer vi inte till bukt med problemen. Att hjälpa människor som flyr från krig och konflikt ska inte vara ett val för de enskilda medlemsländerna. Det är däremot positivt att EU-kommissionen betonar vikten av att rädda liv på medelhavet genom att avkriminalisera räddningsinsatser.

Kontakt

Joakim Söder

Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke

Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

+46-737 86 29 13