Seminarium om Sverige, euron och bankunionen

Report this content

Inbjudan till seminarium torsdagen den 6 november på Fores tankesmedja, Stockholm.

Ska Sverige gå med i EU:s nya bankunion? Vilka blir konsekvenserna för Sverige när några europeiska ledare vill fördjupa valutaunionen (EMU)?

Idag är Sverige inte med i bankunionen, de nya reglerna för bankövervakning som tillkom efter eurokrisen 2008, och där även EU-länder som inte är med i EMU får delta. Frågan utreds till hösten 2019 och sedan ska regeringen och riksdagen ta ställning till om beslutet behöver omprövas. 

Samtidigt har Frankrikes president Emmanuel Macron lagt fram ett rad förslag till fördjupning av valutaunionen EMU. Kan de gå igenom och hur påverkar det länder som liksom Sverige har valt att stå fria från EMU?

Diskussionen utgår från en ny rapport som nationalekonomen Stefan De Vylder har skrivit på uppdrag av EU-parlamentariker Max Andersson (MP). Båda kommer att närvara vid seminariet. De Vylders slutsats är att det är bra att Sverige står utanför EMU och att Sverige bör ställa sig utanför bankunionen.

Max Andersson menart att Sverige bör verka för ett permanent undantag från EMU. Sverige behöver också få trygghetsgarantier så vi inte blir överkörda när röstbalanser ändras efter brexit och länderna i euroområdet enklare kan skapa en kvalificerad majoritet i EU:s ministerråd. 

Tina Acketoft (riksdagsledamot L) och Annika Winsth (chefekonom Nordea - som i och med flytten till Finland kommer att omfattas av bankunionen) deltar också i seminariet. Anne-Marie Pålsson (Forum för EU-debatt) är moderator.

De Vylders rapport kan laddas ned här.

Max Anderssons förslag till EMU-politik i UNT

Tid och plats: Tisdagen 6 november, kl 16-17:30;Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm.

Mingel efter seminariets slut.

Föranmälan krävs: Maila info@forumeudebatt.se

Välkomna!

Seminariet är ett samarrangemang mellan De Gröna – Europeiska fria alliansen och Forum för EU-debatt

***

Aleksandra Eriksson

Pressekreterare

Miljöpartiet i Europaparlamentet

+32 484 50 69 24

Aleksandra.Eriksson@europarl.europa.eu

www.mp.se/eu