Snart lättare att välja hållbar fisk tack vare ny märkning

Från och med december nästa år kommer fisk i butik att vara märkt med var och hur den är fångad. EU-parlamentets fiskeriutskott godkände på tisdagen (18 juni) de nya reglerna efter en uppgörelse mellan parlamentet och ministerrådet.

– Det blir möjligt för konsumenter att göra ett medvetet val i fiskdisken. Vi gröna har fått igenom våra krav på att produkten ska märkas med om fisken är fångad med till exempel nät, bur eller trål. Det är tråkigt att det inte blir obligatoriskt med en åtskillnad mellan bottentrål och annan trål, men det blir frivilligt för fiskare och producenter att själva ange mer detaljerad information, säger Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna som har deltagit i förhandlingarna.

– Jag hoppas att detta kommer att leda till en debatt om hur olika fångstmetoder påverkar havsmiljön. Konsumenter vill kunna göra medvetna val och jag är övertygad om att ökad information kan gynna de fiskare som fiskar med mest skonsamma metoder, säger Isabella Lövin.

Dessutom kommer den som köper fisk att få bättre information om var den är fångad. I dag står det ”FAO-område 27” som övergripande term för hela Nordostatlanten, men med de nya reglerna måste man precisera delområden, exempelvis Kattegatt eller Biscayabukten.

Förändringarna börjar gälla från och med 13 december 2014. Då ska fisk som säljs i butik märkas med:
* Fångstredskap, uppdelat på sju kategorier.
* Fångstområde på en mer detaljerad nivå än idag, uttryckt på ett sätt som är förståeligt för konsumenter.
* Fiskartens vetenskapliga namn, vid sidan av dess svenska namn.

Fotnot:
EU:s regeringar (ministerrådet) och EU-parlamentet har enats om de här nya reglerna efter förhandlingar under våren. Överenskommelsen godkändes i dag, 18 juni 2013, av EU-parlamentets fiskeriutskott, vilket ger grönt ljus för att texten kan antas formellt i plenum senare i år.

Överenskommelsen gäller förordningen om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, som är en av tre lagar som ingår i reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik. För några veckor sedan enades rådet och parlamentet om grundförordningen, som anger de övergripande ramarna för fiskeripolitiken.

Mer information:
Isabella Lövin, 070 770 42 75
Axel Naver, pressekreterare för Isabella Lövin, 0032 491 73 95 56

Taggar:

Prenumerera