Stärkt skydd för visselblåsare behövs i EU

I dag röstade EU-parlamentet igenom ett initiativbetänkande som uppmanar till stärkt skydd för visselblåsare, alltså personer som avslöjar brott eller oegentligheter. Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson är glad att parlamentet ställer sig bakom ett heltäckande lagstadgat skydd för visselblåsare i hela EU.

- Företag som bryter mot lagar eller undanhåller miljarder från skatt kommer undan medan visselblåsare ofta får betala ett högt pris. Därför är dagens besked mycket glädjande. Det är trots allt de som begår brott som ska straffas, inte de som avslöjar brott, säger Max Andersson, som arbetar med frågan om visselblåsare i det rättsliga utskottet.

I dag bidrar de nationella skillnaderna inom EU till flera kryphål. Med EU-parlamentets förslag kunde dessa kryphål täppas igen så att alla som vill meddela brott eller oegentligheter kan göra det anonymt, via interna eller externa kanaler, och utan att vara rädda för repressalier.

- I Sverige har vi redan ett väldigt bra skydd i den offentliga sektorn. Men skyddet i det privata näringslivet skulle stärkas om man går på den linje som parlamentet föreslår, säger Max Andersson.

EU-kommissionen har tidigare lovat komma med ett konkret lagförslag om stärkt skydd för visselblåsare och med dagens betänkande sätter EU-parlamentet press på kommissionen att skynda på.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447, madeleine.nygrund@europarl.europa.eu

Taggar:

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera