Tobaksdebatt i Almedalen med Dalli och Schlyter

Kom och träffa Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter i Almedalen. Här är en lista över aktiviteter ha arrangerar eller deltar i:

Måndag 1 juli:

10-11:30 Från Bryssel till köksbordet, debatt om konsumentfrågor m Ebba Busch (KD), Sveriges konsumenter, Europahuset, Hamnplan, Strandvägen 2 ( Rapporten Vilse i valfrihetsdjungeln presenteras).

13-13:50 Tillväxtforum 2013, Gruvskatt eller extraktionsavgift – om en hållbar svensk gruvstrategi. Björkanderska, Skeppsbron.
14-15:50 Carl Schlyter är medarrangör till övriga seminarier på Tillväxtforum 2013 om Ojnareskogen och "common cause"

16:15-17:00 SAMspråk, ”Hållbar tillväxt - finns det?” Bryggarsalen, Strand Hotel, Strandgatan 34, Johan Kuylenstierna, Mikael Malmaeus, Staffan Danielsson (C).

Tisdag 2 juli – Miljöpartiets dag:

8-10 De bästa lösningarna för framtidens infrastruktur. Paneldebatt .Cramérgatan 3.

10-11 Seminarium med John Dalli, om lobbyism och tobaksdirektivet, Strand hotell, Strandgatan 34 , arrangör Tobaksfakta

11-11:15 Livsmedelscertifiering visar vägen till hållbar utveckling, Holmen, Visby hamn, LRF-ladan. Med Åsa Domeij, Marie Söderqvist m fl. Carl Schlyter inleder.

11:30-13 Finansmarknad, politik och hållbar utveckling. Europahusets paviljong, Strandvägen 2.

13:30-14 EU och tobaken, debatt med Maria Abrahamsson, Hamngatan 2, Expressens valstuga.

14:30-15:15 Vägval Europa: samtal om MP:s Europapolitik, Europahuset, Strandvägen 2. Prel. tid.

15:30-16:15 Så kan innovationsupphandling främja nytänkande och hållbar tillväxt. Arr. Miljöstyrningsrådet. Gotlands museum, Strandgatan 14.

Kontakt:

Anna-Karin Andersson 0722 003797

Markus Larsson 0760 312501

assistenter till Carl Schlyter

Prenumerera